Header Ads

សូមប្រយ័ត្ន!! រកឃើញជំងឺថ្មីដែលសាហាវជាងជំងឺអេដស៍ទៅទៀត សូម្បីប្រើស្រោមក៏នៅតែឆ្លងបាន ដែលឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ជាច្រើនអ្នកកន្លងមកហើយ

សូមប្រយ័ត្ន!! រកឃើញជំងឺថ្មីដែលសាហាវជាងជំងឺអេដស៍ទៅទៀត សូម្បីប្រើស្រោមក៏នៅតែឆ្លងបាន ដែលឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ជាច្រើនអ្នកកន្លងមកហើយ

មេរោគថ្មីឈ្មោះថា Human Papilloma Virus ឬជាទូទៅសំដៅទៅលើវីរុស HPV គឺជាប្រភេទវីរុសថ្មីមួយទើបតែរីករាលដាល ព្រមទាំងសម្លាប់មនុស្សគួរឲ្យខ្លាចថែមទៀតផង។ វីរុសនេះត្រូវបានព្យាករណ៍ថាវាធ្វើការរីករាលដាលជាងជំងឺHIV ដែលឆកយកជីវិតមនុស្សអស់ជាច្រើនអ្នកកន្លងមកហើយទៅទៀត។ ៥ចំណុចខាងក្រោមជាផ្នែកសំខាន់ៗដែលនឹងពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជា HPV កាចសាហាវជាងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ HIV ទៅទៀតនោះ៖

១. ការយល់ខុសអំពីស្រោមអនាម័យ

មានការយល់ខុសជាទូទៅថា ស្រោមអនាម័យ ផ្ដល់នូវការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងបានយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់ការរួមភេទ, រួមទាំងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ / ជំងឺអេដស៍ ជាដើម។ ប៉ុន្តែយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះ ស្រោមអនាម័យមិនអាចផ្តល់ការការពារ ១០០% ដែលអាចប្រឆាំងនឹងមេរោគ Human Papilloma Virus (HPV) ដែលអាចរីករាលដាលតាមរយៈការប៉ះពាល់ស្បែកទៅស្បែកជាមួយនឹងតំបន់ ដែលមានមេរោគនៃស្បែកនេះមិនគ្របដណ្តប់ដោយស្រោមអនាម័យ ដូចជានៅត្រង់ប្រដាប់ភេទរបស់បុរស និងស្រ្តី ។ ជាពិសេសទៀតនោះ គឺវាគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រី ព្រោះវីរុស HPV គឺជាឃាតករស្ងៀមស្ងាត់មួយ ដែលអាចលាក់ខ្លួន និងសកម្មភាពបាន ដូច្នេះមិនមាននរណាម្នាក់កំណត់រយៈពេលដែលវាធ្វើការវាយប្រហារនោះឡើយ។

២. វីរុស HPV ជាសុបិន្តអាក្រក់

នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរីករាលដាលច្រើនបំផុតនោះគឺជំងឺកាមរោគ ហើយវីរុស Human Papilloma Virus (HPV) គឺជាឈ្មោះក្រុមនៃមេរោគ ដែលប៉ះពាល់ដល់ស្បែក និងភ្នាសមានសំណើមនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក៖ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងស្បូន រន្ធគូថ មាត់ និងបំពង់ក។ មានប្រភេទវីរុស HPV ជាង ១០០ប្រភេទ ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជាដំពក (ជាទូទៅហៅថា ឬស) គួរខ្ពើម។

៣. ជាជំងឺឆ្លងយ៉ាងសាហាវ

វីរុស HPV ជារោគឆ្លងមួយ និងការឆ្លងយ៉ាងសាហាវទៀតផង។ ជាងបីភាគបួន (3/4) នៃស្ត្រីដែលរួមភេទ គឺត្រូវបានចម្លងដោយវីរុសប្រភេទនេះ (កាមរោគ)។ វីរុស HPV ឆ្លងតាមការរួមភេទ ហើយការឆ្លងតាមការប៉ះពាល់ស្បែកផងដែរ នេះជាហេតុផលបញ្ជាក់ថាស្រោមអនាម័យមិនអាចផ្ដល់សុវត្ថិភាពពេញ ១០០% នោះឡើយ។

៤. ការឆ្លងមេរោគប្រភេទនេះ

វីរុស HPV ត្រូវបានចម្លងចម្បងតាមរយៈទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ និងមនុស្សភាគច្រើនឆ្លងជំងឺ HPV ក្នុងពេលដ៏ខ្លីបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃសកម្មភាពផ្លូវភេទតែម្ដង។ វីរុសប្រភេទនេះអាចចម្លងទាំងសូម្បីតែបុគ្គលដែលកំពុងផ្ទុកវានោះមិនទាន់បង្ហាញរោគសញ្ញាមកម្ល៉េះ។ ក្នុងករណីខ្លះវាត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំសំរាប់ការបង្ហាញរោគសញ្ញាលេចឡើង។

៥. ងាយចម្លងទៅនឹងជំងឺមហារីក

ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន គឺទាក់ទងនឹងការឆ្លង HPV ។ ស្ទើរតែទាំងអស់នៃប្រភេទជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន ដែលជាមូលហេតុនៃការស្លាប់ចំពោះស្ត្រី អាចត្រូវបានសន្មតថាមកពីការឆ្លងមេរោគ HPV ។ ជាការពិតណាស់វីរុស HPV ២ប្រភេទ គឺប្រភេទ ១៦ និង ១៨ គឺមានតួនាទីចម្លងជំងឺមហារីករហូតដល់ ៧០%។

៦. គ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់ស្ត្រី

ស្ត្រីគឺងាយនឹងឆ្លងមេរោគនេះជាងបុរស។ ទាក់ទងទៅនឹងអត្រានៃការឆ្លងជំងឺ HPV មេរោគអត្រាការឆ្លងពីបុរសទៅជាស្ត្រីមាន 5% ខ្ពស់ជាងអត្រាការឆ្លងស្រីទៅបុរស និងបុរស។

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments