Header Ads

តោះអនុត្តន៍ទាំងអស់គ្នា!! ប្រើពេលត្រឹមតែ ១ នាទី ដើម្បីកាត់បន្ថយអាការៈឈឺខ្នង ដោយអនុត្តន៍តាមលំហាត់ប្រាណទាំងនេះ

មនុស្សជាច្រើនដែលអង្គុយធ្វើការមុខកុំព្យូរទ័រប្រាកដជាយល់ច្បាស់ណាស់អំពីការឈឺចាប់ត្រង់ខ្នង។ ជាមួយនឹងបញ្ហានេះ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានរៀបចំកន្លែងពិសេសសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិករបស់ពួកគេអាចសម្រាកស្រួល តម្រង់ខ្នងចង្កេះបានខ្លះ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅកន្លែងដែលអ្នកធ្វើការគ្មានកន្លែងបែបនោះទេ អ្នកត្រូវគិតខ្វល់អំពីសុខភាពរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង។ ខាងក្រោមជាលំហាត់ប្រាណមួយចំនួនដែលប្រើពេលត្រឹមតែ ១នាទីប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីពង្រឹងសាច់ដុំខ្នងរបស់អ្នក ជៀសវាងមានការឈឺចាប់នៅថ្ងៃខាងមុខ។ អ្នកអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណទាំងនេះនៅកន្លែងណាក៏បានដូចជា កន្លែងមានផ្ទៃរាបស្មើ ហើយមាំ (លើកម្រាល ឬតុ ជាដើម)។ រយៈពេលសម្រាប់ហាត់មួយៗ គឺ ១នាទី។ កំឡុងពេលសម្រាប់ហាត់ គឺ ព្រឹក ថ្ងៃ យប់។ អ្នកគួរធ្វើលំហាត់ប្រាណនេះឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃទើបជាការប្រសើរ។

១. ពង្រឹង និងសន្ធឹងតម្រង់ខ្នង ៖
– វិធីទី ១ ៖ អង្កញ់ជង្គង់ទាំងសងខាងទៅផ្នែកម្ខាងផ្ទុយពីទិសដៅនៃក្បាលរបស់ម្នាក់។ ស្មាទាំងសងខាងរបស់អ្នកគួរតែនៅស្ងៀមជាប់ទៅនឹងកម្រាល។ ស្ថិតក្នុងទីតាំងបែបនេះដោយមិនកម្រើករយៈពេល ១០នាទី សឹមប្ដូរទិសដៅជើងនិងក្បាលរបស់ទៅម្ខាងទៀត។ អនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបាន ៤ដង។

– វិធីទី ២ ៖ សន្ធឹងជើងខាងស្ដាំរបស់អ្នកឲ្យត្រង់ ប៉ុន្តែត្រូវអង្កញ់ជើងខាងឆ្វេង។ បង្វែរជើងខាងឆ្វេងដែលអង្កញ់ឡើងនោះឲ្យបែរទៅខាងក្រៅ ហើយបែរក្បាលរបស់អ្នកចូលក្នុង។ ស្មាទាំងសងខាងរបស់អ្នកគួរនៅស្ងៀមជាប់មួយកន្លែង។ អនុវត្តន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបាន ២០ដង។

– វិធីទី ៣ ៖ ក្នុងពេលតែមួយ ចូរបង្វែរជង្គង់ទាំងសងខាងរបស់អ្នកទៅទិសដៅម្ខាង បន្ទាប់មកប្ដូរទៅទិសដៅម្ខាងទៀត ដោយថ្នមៗ ហើយត្រូវបង្វែរក្បាលរបស់អ្នកទៅកាន់ទិសដៅផ្ទុយពីជង្គង់។ អនុវត្តន៍សារឡើងវិញចុះឡើងឲ្យបាន ១០ ដង ដោយឥតមានផ្អាកបន្តិច។

២. ការពង្រឹងឆ្អឹងកងខ្នង ៖
– វិធីទី ១ ៖ ចាប់ផ្តើមដកដង្ហើមចេញចូលឲ្យបានវែងៗ បន្ទាប់មកចំកោងខ្នងរបស់អ្នក ហើយនៅស្ងៀមក្នុងបែបបទដូចនេះសម្រាប់រយៈពេល ១៥ ទៅ ៣០ វិនាទី។ វ៉ារ្យ៉ង់មួយទៀត គឺ ចាប់តាំងពីពេលផ្តើមអនុវត្ត អ្នកត្រូវបន្ទន់ខ្នង ងើបមុខមើលទៅត្រង់ ហើយស្ថិតក្នុងបែបបទនេះសម្រាប់រយៈពេលពី ១៥ ទៅ ៣០ វិនាទី។ អនុវត្តន៍ ម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបាន ២ដង សម្រាប់លំហាត់ប្រាណនីមួយៗ។

– វីធីទី ២ ៖ ចូរអនុវត្តន៍តាមរូបភាពខាងក្រោមម្ដងហើយម្ដងទៀតយឺតៗឲ្យបាន ១០ដង។

៣. ការពង្រឹងឆ្អឹងចង្កេះ ៖ មានឥទ្ធិពលទៅលើសាច់ដុំក្បាលពោះ។ ប្រសិនបើសាច់ដុំពោះរបស់អ្នកខ្សោយនោះ ពោះរបស់អ្នកអាចនឹងឡើងប៉ោង ហើយឆ្អឹងខ្នងអាចអង្កិលទៅមុខ។ ប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តន៍បានត្រឹមត្រូវនោះ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាតឹងបន្តិចនៅក្នុងសាច់ដុំពោះ។ – វិធីទី ១ ៖ រុញឆ្អឹងត្រគាកឲ្យទល់នឹងកម្រាល ហើយដកដង្ហើមចូល។ នៅពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមចេញ ចូរលើកទ្រនុងឆ្អឹងជំនីរបស់អ្នកឡើង។ អនុត្តន៍ឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតយឺតៗឲ្យបាន ១០ ដង ។

– វិធីទី ២ ៖ តាំងពីចាប់ផ្ដើមបែបបទ ចូរអង្កញ់ជង្គង់ម្ខាងទៅកាន់ទិសដៅបែរផ្ទុយពីកែងដៃ (កែងដៃម្ខាងទៀតដាក់នៅឲ្យស្ងៀមលើកម្រាល) បន្ទាប់មកតម្រង់ជង្គង់របស់អ្នកប៉ុន្តែកុំដាក់ចុះលើកម្រាល។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះ អង្កញ់ជង្គង់ម្ខាងទៀតផ្ទុយពីកែងដៃ។ ចលនានៃលំហាត់ប្រាណនេះ គឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងការជិះកង់។ អនុវត្តន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតយឺតៗឲ្យបាន ១០ ដង ៕

ប្រភព ៖ ​Khmer Note

សូមជួយស៊ែរបន្តផង! សូមអរគុណ!

No comments